UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.21

12:09 / 29 maj 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-05-28.

Amasten: Förvaltningschef Olof Pergament har sålt totalt 40 751 aktier till snittkurs 3,56 kr.

Cherry: Följande insynspersoner har genomfört transaktioner under vår mätperiod:

Jörgen Olsson, köpt totalt 142 st á snittkurs 293,74 kr
Hans Gunnar Lind, sålt totalt 30 000 st á snittkurs 294,17 kr
Jonas Amnesten, sålt 2000 st á 300 kr
Alexander Adam Martin Pettersson, sålt totalt 2 000 st á snittkurs 297,25 kr.

Fortnox: Styrelseledamot (NOX Finans) Stefan Lennart Karlsson har köpt 800 000 aktier till kurs 35,20 kr utanför ordinarie handelsplats..

Medica Nord: Styrelseledamot Thomas Hedner har köpt totalt 221 280 aktier till snittkursen 0,35 kr under vår mätperiod.

Pricer: CDO Nils Markus Hulth har köpt 1 834 aktier till kurs 9,40 kr.

TagMaster:  I samband med bolagets genomförda nyemission (läs mer här) har VD Jonas Svensson och styrelseledamot Gert Sviberg köpt 1 300 000 respektive 4 387 327 aktier till kursen 1,10 kr. Dessutom har styrelseledamot köpt Magnus Jonsson köpt 50 000 aktier till kurs 1,85 kr.