UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.19-20

15:48 / 22 maj 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser från 2017-05-08 t.o.m. 2017-05-22.

Atrium Ljungberg:  Affärsområdeschef Linus Kjellberg har köpt 250 st till kursen 147,50 kr.

Boule Diagnostics: Kvalitetschef Lars Thomas Olsson sålde 30 000 aktier á 290 kr.

Catena: Bolagets nytillträdde VD Benny Thögersen har köpt 500 aktier till kurs 132,50 kr.

Cavotec: Närstående person till bolagets avgående VD Ottonel Popesco har sålt 50 000 aktier till snittkursen 29,33 kr.

CTT Systems: Följande insynspersoner har genomfört transaktioner under vår mätperiod:

Styrelseledamot Göran Bronner via bolag - sålt totalt 69 215 st till snittkurs  162,57
VD Törbjörn Johansson - köpt 843 st á 158,34 kr
Vice VD Peter Landquist - köpt 382 st á 158,34 kr
Divisionschef Tony Rosendal - köpt 316 st á 158,34 kr
Finanschef Daniel Ekstrand - köpt 283 st á 158,34 kr

Diös: Styrelseledamot Maud Olofsson har köpt 6 500 aktier för 48 kr/st.

Elos Medtech: Styrelseledamot Thomas Öster har köpt totalt 1 000 aktier till snittkursen 93,50 kr, vid tre tillfällen under vår mätperiod. Dessutom har han via bolag köpt 292 st á 92 kr.

eWork: Site director Peter Lundahl har köpt 1000 aktier á 104,50 kr.

Formpipe: Styrelseledamot Åsa Landén Ericson har köpt 3 500 st till kurs 14,60 kr

JLT Mobile Computers: Styrelseledamot Ulf Thomas Ahlén köpte till snittkursen 6,16 kr.

Moment Group: VD Per Mattisson har köpt 2 300 aktier till kurs 17,50 kr.

Pricer: Finanschef Helena Holmgren har köpt 10 000 st till snittkursen 9,21 kr.

Sportamore: J3 Brunkeberg Invest AB (som ägs VD Johan Ryding, styrelseordförande Jan Friedman och marknadschef Joakim Friedman) har utökat sitt innehav och köpt 40 000 st till kursen 105,75 kr.

Vitrolife: Finanschef Mikael Engblom har köpt 190 st till kursen 526 kr.