UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.17

18:00 / 28 april 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett litet axplock.


I tisdags presenterade eWork sin delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Vi släppte först en analytikerkommentar på rapportdagen med en efterföljande analys, här följer ett utdrag från analysen:

"Även detta kvartal växte Ework snabbare än vad vi väntat oss. Omsättningen uppgick till 2392 MSEK, motsvarande en tillväxt om 42%. Vår prognos var 2238 MSEK. Det var framförallt Norge som överraskade positivt och ökade intäkterna med hela 90% y/y. Vid sidan av en generellt stark utveckling i landet var efterfrågan särskilt god inom offentlig sektor. Även i Sverige och Danmark bedöms marknaden som mycket stark medan Finland visade vissa tecken på återhämtning efter en längre period av svaghet. Orderingången växte än snabbare relativt försäljningen, där det dock bör nämnas att viss del av ökningen förklaras av en längre genomsnittlig kontraktstid.

 

Läs analysen i sin helhet här.

 


 


Vi publicerade en analys på fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs rapport från förra veckan

Nedan följer ett utdrag:

"Atrium Ljungberg presenterade hyresintäkter om 567 MSEK (524) vilket var drygt 1,8% över vårt estimat om 557 MSEK och driftnettot i fastighetsförvaltningen ökade till 384 MSEK (357) vilket var i linje med vårt estimat om 382 MSEK. Bolaget betonar samtidigt att jämförelsekvartalet var starkt avseende fastighetskostnadssidan. Resultat före värdeförändringar blev 274 MSEK (225) där vi räknade med 269 MSEK. Fastighetsförvaltningen var i linje med vår prognos – däremot hade vi räknat med ett mindre resultatbidrag från projekt & entreprenad än vad som blev faktiskt utfall. Vidare ökade de orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet med 444 MSEK varav drygt en femtedel var hänförlig bolagets förbättringsåtgärder medan marknadens lägre avkastningskrav stod för resterande del. Efter föregående kvartals stora uppjusteringar var de således denna gång något mindre – men fortsatt positiva."

(Klicka på bilden för att förstora den)

Vi höjer prognosen avseende resultat före värdeförändringar. På våra reviderade prognoser räknar vi med 1 159 MSEK, inklusive bolagets genomförda förvärv.

Läs hela analysen här.

Vi spelade även in en intervju med Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs. Hon summerar först det första kvartalet och inledningen av 2017. Därefter berättar hon om bolagets tre genomförda förvärv nyligen, om den erhållna kreditvärderingen var enligt förväntan och hur betyget påverkar bolagets finansieringsmöjligheter. Avslutningsvis berättar hon om den ökade projektportföljen.Växjöbaserade Fortnox visade en rekordstark Q1-rapport på torsdagen som översteg våra prognoser på kundtillväxten.

Här följer ett utdrag från vår kommentar på rapporten:

"Omsättningen, exklusive en EO-post om 4 MSEK hänförlig royaltyersättning från Briox, blev 57,6 MSEK motsvarande en tillväxt om 46% y/y. Vår prognos var 54,7 MSEK. Kundtillväxten ökade ytterligare i kvartalet och uppgick till 15 000, överstigande nivån under Q4 med hela 3 000. Vi bedömde att den goda utvecklingen i föregående kvartal var så pass stark att den skulle bli svår att slå, trots att Q1 historiskt är säsongsmässigt bättre avseende kundtillväxt. Därutöver var även ARPU:n, uppgående till 118 SEK (109), något högre än de 114 SEK vi väntade oss. Fortnox justerar upp sin bedömning kring molnpenetration från tidigare 20-30% till 30-35%, vilket stämmer bättre överens med bolagets goda tillväxt och bedömningen från andra aktörer."

Läs hela analytikerkommentaren här. Vi återkommer inom kort med en ordinarie analys med sannolikt höjda försäljnings- och kostnadsestimat.

I samband med VD Nils Carlsssons fullsatta rapportpresentation hos Remium passade vi även på att spela in en VD-intervju med honom. Han kommenterar först bolagets första kvartal under 2017. Därefter berättar han om orsaken till den höga kundtillväxten i kvartalet, vilka hot han ser mot bolagets marknadsandel avseende molntjänster samt avslutningsvis hur hans visioner ser ut för Fortnox år 2020.

 


 

Bambuser, techbolaget inom mobil livevideo, meddelade på torsdagseftermiddagen att bolagets nyesmission övertecknades. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North, med planerad första handelsdag fredag 5 maj.

Bolaget släpper sin halvårsrapport den 23 augusti.


 

Under torsdagen släppte Addnode Group sin delårsrapport för Q1 2017, som visade på ett starkt resultat. 

Läs vår analytikerkommentar på rapporten som följs upp inom kort med en ordinarie analys där vi troligtvis kommer höja våra prognoser något på samtliga affärsområden.

 

 

Addnodes VD Staffan Hanstorp kom även förbi oss och spelade in en ny videointervju. Han berättar kort om kvartalet och det starka kassaflödet. Han beskriver också utvecklingen inom respektive affärsområde samt hur det förvärvade bolaget infostraits passar in i koncernen.

 

 VBG Group visade ett mycket starkt resultat i sin Q1-rapport som släpptes under torsdagen.

Här kommer ett utdrag från kommentaren vi släppte kort därefter.

"För det fjärde kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 170 MSEK (145) motsvarande en tillväxt om 17 procent (40) där vi hade räknat med att försäljningen skulle öka med 30 procent till 189 MSEK. Den oerhört starka tillväxten vi såg i Q4 kan delvis ha påverkat försäljningen i Q1 och i övrigt har branschindex haft en sämre utveckling än vad vi förväntade oss. Vidare hade Sportamore i Q1 föregående år en negativ försäljningseffekt hänförligt påsken som allt annat lika borde ha bidragit med en stark avslutning på mars.

Läs hela vår kommentar här.


Vi åtekommer med en efterföljande ordinarie analys inom kort.


 

Invisio rapporterade en omsättning för det första kvartalet om 87,9 MSEK (79,5), motsvarande en tillväxt om elva procent y/y. Rörelseresultatet om 22,7 MSEK (23,5) innebar däremot en minskning om tre procent y/y. Minskningen härleds högre personalkostnader där Invisio framförallt har anställt seniora medarbetare till sitt dotterbolag i USA. Man har även fortsatt sin satsning på produktutveckling med nya medarbetare som resultat. Överlag var rapporten lite bättre än våra estimat om 83,5 MSEK omsättning och 21,5 MSEK EBIT. Vi noterar dock den starka bruttomarginalen som bolaget antydde var i toppen av vad de kan prestera för närvarande. 

Läs hela analysen här.


VD Lars Højgård Hansen spelade även in en intervju där han inleder med att sammanfatta kvartalet och de två erhållna ordrarna från brittiska försvaret. Vidare berättar han om den förstärkta organisationen i USA samt hur personalbehovet ser ut i bolaget generellt.

 


 

 

TagMaster släppte på torsdagen sin delårsrapport för Q1 2017, och vi följde sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

Nedan följer ett kort utdrag:

"TagMasters rapporterade en omsättning för det första kvartalet om 42,1 MSEK (24,6), motsvarande en tillväxt om 71 procent. Ökningen härleds främst TagMasters railsegment samt det förvärvade bolaget Balogh. Vårt estimat om 32,6 MSEK blev vida överträffat och, utan att veta exakt fördelning, verkar vi legat för lågt både för det ursprungliga TagMaster samt förvärvade Balogh, som haft ett bra flöde av mindre affärer under kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) var 4,8 MSEK (2,0) i kvartalet, motsvarande en marginal om 11,4 procent. Våra estimat var 2,8 MSEK med en marginal om 8,6 procent. Den starka EBITDA-marginalen härleds en högre bruttomarginal om 1,7 procentenheter där vi förmodar att affärer inom railsegmentet dragit upp marginalen. Resterande 1,1 procentenheter härleds i stort en snabbare nedskärning av personalen inom Balogh än vi räknat med."

Aktien handlas för närvarande med  EV/EBIT 26,2, enligt våra estimat för 2017e.

Läs hela analysen här.


 

Brighter meddelade i veckan att man har säkrat finansiering om upp till 100 miljoner SEK inför lanseringen av diabetestjänsten Actiste, som bolaget för övrigt demonstrerade för första gången i offentliga sammanhang på forumet Demo@Vitalis där aktörer från kommuner, landsting, myndigheter samlas.

Läs hela pressreleasen här


 

Kommande investerarpresentationer

Magnolia Bostad, Tis 2/5 kl. 12
Christian Berner, Ons 3/5 kl. 12
Railcare, Tor 4/5 kl. 09.30
G5 Entertainment, Tor 4/5 kl. 12
Stendörren, Fre 5/5 kl. 12


Förväntade utdelningar på Introduce, v.18

 


 
*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.


 Rapportkalender v.18


Peter kommenterarVår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan följande två analyser i sin artikelserie "Peter kommenterar": 

"Fel om Frankrike" & "Mycket stark utveckling"


Inga insidertransaktioner (på ordinare handelsplatser) genomfördes under förra veckan (v.16) bland våra bevakade bolag.


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Ha en trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com