UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.16

17:46 / 21 april 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.I torsdags presenterade Eolus Vind sin delårsrapport för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2016/17.

Vi släppte kort därefter en analytikerkommentar på rapporten, här följer ett utdrag:

"Aktiviteten under andra kvartalet var som väntat stark. Nettoomsättningen uppgick till 688,6 MSEK (445,4), innebärande en omsättningstillväxt om 54,6% Y/Y. Vi hade förväntat oss en tillväxt om 56,4%. Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (21,6) innebärande en rörelsemarginal om 4,5%. Vi estimerade en betydligt starkare rörelsemarginal om 11,6%. Omsättning och resultat är som bekant slagigt på kvartalsbasis. Den markanta avvikelsen på EBIT-nivå under kvartalet härrörs att vi förväntade oss lägre kostnadsmassa för verk och projekt under uppförande, vilket i kombination med något högre intäkt/MW gav stor utväxling. Övriga kostnadsposter var i linje med förväntan och avskrivningar kom in marginellt över våra estimat."

 

Läs hela kommentaren här. Vi återkommer med en analys lite längre fram.

 

Vi publicerade även en videointervju med VD Per Witalisson där han går först igenom höjdpunkterna och utmaningarna för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2016/17. Därefter berättar han om hur efterfrågebilden påverkas av den nyligen kommunicerade överenskommelsen mellan Sverige och Norge om förlängning av elcertifikatsystemet. Vidare svarar han på frågor om hur pipelinen ser ut för framtida projekt och avslutningsvis vad han ser för möjligheter med förvärvet av amerikanska Wind Wall Development och hur han ser på utlandssatsningar i allmänhet.Vi välkomnade nyligen techbolaget Bambuser som nytt bevakat bolag på Introduce.  

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.

På tisdag (25/4) nästa vecka avslutas teckningsperioden angående bolagets nyemission av aktier och ägarspridning i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North.

För fullständig information, se informationsmemorandum och anmälningssedel här.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs 9,20 SEK per aktie
  • Teckningsperiod 11 april - 25 april 2017
  • Planerad första dag för handel 5 maj 2017
  • Likviddag 2 maj 2017

Intervju med VD Hans Eriksson

Klicka även på länken ovan och se den inledande videointervjun med Bambusers VD Hans Eriksson som berättar kortfattat om sin egen bakgrund samt historien bakom bolaget. Vidare beskriver han marknaden och vilka som är de bakomliggande drivkrafterna. Intervjun berör också bolagets produktportfölj samt hur intäktsmodellen ser ut innan den avslutas med en bakgrund till listningen, vad pengarna skall användas till samt varför man skall investera i bolaget.

Vi kommer att släppa vår första analys strax efter bolagets halvårsrapportering den 23 augusti och uppdaterar då även bolagets nyckeltal på sidan.


 

 

Hoylu meddelade i veckan att de tecknat avtal med en större USA-baserad firma, läs hela pressmeddelandet här. Nedan finner ni en kort kommentar på nyheten.

"Under morgonen aviserade Hoylu att de ingått ett ”Master Services Agreement” över fem år med en större USA-baserad firma. Avtalet innefattar, vid sidan av leverans av Hoylus existerande mjukvarulösningar, en så kallad ”NRE” (Non-recurring engineering) där bolaget i samarbete med kunden kommer att utveckla en komplett ”Smart Office”-lösning. Utöver att Hoylu får betalt för NRE-projektet kan bolaget sedan sälja de lösningar som utvecklats inom projektet till andra kunder. De första leveranserna beräknas ske under Q2 och Q3 2017.

Hoylu väntar sig intäkter om ”well over” 2 MUSD under avtalsperioden och avser att lämna mer information kring avtalet efterhand. Givet bolagets korta historik och en proforma omsättning om 4 MSEK under 2016 stärker avtalet, med denna hittills okända större aktör, enligt vår bedömning ledningens tidigare kommunikation om att Hoylu besitter god kompetens och har en stark produktportfölj."

Bolaget släpper sin Q1-rapport den 12 maj.

 


 

Sportamore rapporterade sin Q1-rapport i torsdags.

Här kommer ett utdrag från kommentaren vi släppte samma dag.

"För det fjärde kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 170 MSEK (145) motsvarande en tillväxt om 17 procent (40) där vi hade räknat med att försäljningen skulle öka med 30 procent till 189 MSEK. Den oerhört starka tillväxten vi såg i Q4 kan delvis ha påverkat försäljningen i Q1 och i övrigt har branschindex haft en sämre utveckling än vad vi förväntade oss. Vidare hade Sportamore i Q1 föregående år en negativ försäljningseffekt hänförligt påsken som allt annat lika borde ha bidragit med en stark avslutning på mars.

Läs hela kommentar här.

Vi spelade även in en ny intervju med VD Johan Ryding. Han summerar först bolagets första kvartal 2017. Därefter svarar han på frågor om varför bolaget genomförde en riktad nyemission under kvartalet, vilka marknadsföringskanaler Sportamore använder sig av och hur bolaget försöker ligga i framkant för att attrahera konsumenterna samt om  bolagets egna varumärkessatsningar. Avslutningsvis berättar han om vilka aktörer han ser som största konkurrenter.

Vi åtekommer med en efterföljande analys.


 

Pricer meddelade på onsdagen att bolagets VD Andreas Renulf lämnar bolaget på grund av personliga skäl.

Läs hela pressmeddelandet här.


 

 Enzymatica rapporterade i veckan, se bolagets delårarapport för Q1 här.

Vi publicerade vår analys på rapporten, här är ett utkast från den:

"Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 9,6 MSEK motsvarande en ökning om 14% jämfört med fjolåret, vilket var något lägre än våra förväntningar om 10,7 MSEK. Större delen av omsättningen under kvartalet var relaterad försäljning på svenska och danska apotek. Q1 var sjuttonde kvartalet i rad som Enzymatica uppvisade ökad försäljning gentemot samma kvartal föregående år. R12M ökade försäljningen till 37,7 MSEK en tillväxt om 28% jämfört med motsvarande period ifjol."

Läs hela analysen.

Vi avser publicera en ny videointervju med VD Fredrik Lindberg lite längre fram.


 

 

Kommande investerarpresentationer

Fortnox Tor 27/4 kl. 12 FULLT
Invisio Tor 27/4 kl. 14.30
MSAB 
Fre 28/4 kl. 08
Bredband2
 Fre 28/4 kl. 12
Magnolia Bostad, Tis 2/5 kl. 12
Christian Berner, Ons 3/5 kl. 12


Förväntade utdelningar på Introduce, v.17

 


 
*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.


 Rapportkalender v.17


Peter kommenterarVår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan följande tre analyser i sin artikelserie "Peter kommenterar": 

"Vad styr Kinas valuta?" ,  "Mer om den svenska inflationen" och "Avslöjande bilstatistik"


Avslutningsvis har vi även tittat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.15.


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Ha en trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com