UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med låg värdering och hög direktavkastning (2017e)

11:10 / 12 april 2017 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram småbolag på Introduce som har ett EV/EBIT om högst 10x samt en direktavkastning om minst 5%, baserat på våra estimat för helåret 2017e. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.


 Nedan kan ni läsa mer om de tre främsta bolagen som vi har screenat fram.


Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Här kan du läsa vår senaste analys angående bolagets Q1-rapport (brutna räkenskapsåret 2016/17) som vi publicerade 7 februari. Eolus släpper sin Q2-rapport (2016/17) den 20 april 2017.

Bolaget handlas nu till EV/EBIT om 4,1x enligt våra estimat för helåret 2016/17e.

Läs mer om bolagets nyckeltal här.


Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

Bolaget handlas nu till ett EV/EBIT om 6,9x enligt våra estimat för helåret 2017e.
Läs bolagets alla nyckeltal här.

Läs även vår senaste analys som vi publicerade 1 mars angående bolagets Q4-rapport .
Bolaget släpper sin Q1-rapport den 12 maj.Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Den 7 mars publicerade vi vår senaste analys på bolaget, avseende deras Q4-rapport. Bolaget släpper sin Q1-rapport den 10 maj och vi planerar en bolagspresentation här på Remium den 11 maj.

Capacent handlas just nu till EV/EBIT 7,3x, enligt våra estimat för helåret 2017e.