UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Swedol, TagMaster & VBG Group

16:06 / 26 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Swedol: Nettoomsättningen under Q1 2017 är publicerad av bolaget sedan tidigare och förväntas således uppgå till 672,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 84,4% jämfört med proforma 2016. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet blir 29,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:00.


TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 32,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 32,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,2%.


 

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 722,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 94,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 88,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.