UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Magnolia Bostad, Midsona, Nolato & SinterCast

16:07 / 25 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 127,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -39% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 46,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 36,6%.


Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 543,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 55,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 42,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 1328,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 128,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Rapporten beräknas publiceras ca. kl 14:00.


 

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 16,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.