UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Lammhults, Pricer, Studsvik & Swedencare

16:04 / 26 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


LammhultsRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 223,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 31,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 9,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.


 

Pricer:  Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 177,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,5% jämfört med samma period föregående år.. Rörelseresultatet förväntas bli 7,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.


Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 169 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 10 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:30.


 

Swedencare: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 22,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 63,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 6,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,8%