UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Concordia, FastPartner, GHP & HMS

15:38 / 24 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 188,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -28,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat förväntas bli -1,7 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 325,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,8% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 147,9 MSEK och driftnettot till 205,3 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 63,2%

Rapporten beräknas publiceras runt lunchtid.


GHP Specialty CareRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 263,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 17,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.


 

HMS NetworksRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 270,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 34,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 50,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.