UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Christian Berner, eWork & Formpipe

16:10 / 21 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Christian Berner Tech Trade: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 103,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,6% jämfört med samma period föregående år. Justerat rörelseresultat förväntas bli 6,4 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 6,2% (förväntade EO-poster om 1 MSEK avseende bolagets listbyte).

Rapporten beräknas publiceras kl 15:00.


 

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 2238,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 32,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 29,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl 10:00.


 

Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 93,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 5,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:45.