UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Addnode, Bredband2, Catena, Doro & Fortnox

16:04 / 26 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 553,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 19,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.


Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 129,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 23,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 11,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.


Catena: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 218,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 23,6% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 100,7 MSEK och driftnettot till 164 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 75,1%

Rapporten beräknas publiceras före börsöppningen.


 

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 473,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.


 

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 54,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 38,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 10,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,8%.