UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Uniflex, Vitec & Vitrolife

15:39 / 24 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 282,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 6,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl 13:13.


Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 183,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 25,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl 13:00.


Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 226,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 63,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.