UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Malmbergs Elektriska & Sportamore

15:35 / 19 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 167,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 22,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.


 

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 188,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 2,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.