UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Diös, Elanders, Electra Gruppen, Elos Medtech & Invisio

16:05 / 25 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Diös: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 399,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 20,6%. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 168,5 MSEK samt ett driftnetto om 236 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 59,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl 12:00.


Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 2031,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 103,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 85,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.


Electra Gruppen : Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 374 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Rapporten beräknas publiceras ca. kl 10:30.


 

Elos MedtechRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 142,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 13,42 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl 14:00.


 

INVISIO CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 83,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 21,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl 11:00.