UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Tethys Oil

17:48 / 28 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 31 MUSD, vilket kan jämföras sekventiellt mot Q4 2016, med en nettoomsättning om 20 MUSD. Observera att omsättningen för perioden redan är kommunicerad av bolaget sedan tidigare. Vi förväntar oss att EBITDA uppgår till 20 MUSD.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.30 på tisdag 2 maj.