UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Proact

15:37 / 20 april 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 721 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -0,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 36,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5%.