UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.14

11:18 / 10 april 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Briox: VD Johan Rutgersson köpte 15 258 aktier till snittpriset 2,79 kr per aktie.

East Capital Explorer: Styrelseledamot Peter Elam Håkansson köpte totalt 47 768 aktier under vår  mätperiod till snittkursen 72,69 kr per aktie.

Railcare: Affärscontroller Håkan Pettersson sålde 2 644 aktier till priset 125,80 kr per aktie.

SJR: Närstående person till regionschef  Rebecca Dellborg sålde 1 400 aktier  till kursen 39,90 kr per aktie.