UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.13

09:35 / 3 april 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

MSC Group: VD Lars Save köpte 30 000 aktier till priset 2,14 kr per aktie.

Orasolv: Försäljningschef Veronica Pettersson köpte 80 000 aktier till priset 0,39 kr per aktie.

Probi: Vice VD Linda Neckmar köpte 250 aktier till priset 420 kr per aktie.

Quickcool: Styrelseledamot Lennart Sjölund köpte 17 337 aktier till priset 2,95 kr per aktie.

Sectra: Finanschef Mats Franzén köpte totalt 6 775 aktier  till genomsnittspriset 152,58 kr per aktie.

Wifog: VD Peter Håkansson köpte totalt 2 429 aktier under vår mätperiod till genomsnittspriset 4,35 kr per aktie.