UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.9

16:29 / 3 mars 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


Vi har i veckan presenterat Intervacc som ett nytt bevakat bolag här på Introduce. 

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar.

Bolaget kommer att hålla investerarpresentationer under mars månad enligt nedanstående schema.

8 mars, kl. 12-13 Stockholm
9 mars, kl. 18-19 Stockholm
13 mars, kl. 12-13 Stockholm
13 mars,  kl. 18-19 Göteborg

Klicka här för att komma till anmälan.

Vi har även passat på att intervjua Intervacc:s VD Jan-Ingmar Flock som inledningsvis ger en kort bild om bolaget och sin egen bakgrund. Därefter berättar han om bolagets utveckling av vaccinet Strangvac® mot hästsjukdomen kvarka, hur marknaden ser ut för veterinära vacciner, vilka som är bolagets primära kunder, försäljningskanalen via dotterbolaget Nordvacc samt varför Intervacc väljer att bli ett publikt bolag. Avslutningsvis berättar han vad bolaget kommer fokusera på under året samt varför man ska investera i Intervacc.  


 

I måndags kom Vigmed med sin bokslutskommuniké för 2016 och samma dag lämnade det Österrikiska bolaget "GBO" ett offentligt uppköpserbjudande motsvarande 1,00 kr per aktie. Vigmeds budkommitté rekommenderade Vigmeds aktieägare att acceptera budet genom ett pressmeddelande (läs hela PM:et här). Greiner Bio-One GmbH ("GBO"), ett österrikiskt aktiebolag och ett viktigt dotterbolag och huvudkontor för divisionen "Preanalytics" inom Greiner Bio-One-koncernen med det österrikiska aktiebolaget Greiner Holding AG som koncernmoderbolag, har idag den 27 februari 2017 lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO ("Erbjudandet"). GBO erbjuder 1,00 krona kontant för varje aktie i Vigmed. Erbjudandet motsvarar ett värde för samtliga utestående aktier i Vigmed om cirka 65,7 miljoner kronor

 

Vi har intervjuat VD Henrik Olsen börjar med att sammanfatta det fjärde kvartalet och det gångna året. Avslutningsvis kommenterar han även budet på 1,00 kr per aktien fårn det Österrikiska bolaget "GBO".

 


Kommande investerarpresentationer

Brinova 10/3 12.00
Amhult2 16/3 12.00 FULLT
Byggm: A.J. Ahlström 20/3 12.15

Intervacc kommer under anmälningsperioden att hålla investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg enligt nedan

8 mars, kl. 12-13 Stockholm
9 mars, kl. 18-19 Stockholm
13 mars, kl. 12-13 Stockholm
13 mars,  kl. 18-19 Göteborg


 

Efter förra veckans bokslutskommuniké har vår analytiker under denna vecka givit ut en ny analys av bolaget. Hela analysen finns att läsa här, nedan följer ett kort utdrag.

Goda utsikter för 2017
Cherry har guidat för 2017 där intäkterna förväntas uppgå till 2 600-2 700 MSEK och EBITDA till 550-600 MSEK, motsvarande 20-23% marginal. Samtidigt ser ledningen en tillväxt snabbare än marknaden för iGaming, Yggdrasil, och GameLounge och vi bedömer att den största intäktsdrivaren är just nätspel i och med ComeOn-förvärvet. Synergierna består dels i en bredare produktportfölj, där Cherry får en betydande sportsbook som ger Cherry nya vägar in på attraktiva marknader, samt ekonomiska skalfördelar gällande avtal och marknadsföring. Med det sagt tror vi dock att Yggdrasil och GameLounge kommer fortsätta utvecklas starkt under året. Utöver detta kommer Cherry under 2017 börja särredovisa XCaliber som erbjuder avancerade lösningar inom spelteknologi (spelplattform, uppföljningssystem och integrerad betalningslösning) samt noteras på Nasdaqs huvudlista.

 

 

Vi har även intervjuat bolagets VD Anders Holmgren som kortfattat berättar om sin egen bakgrund och varför han tog VD-positionen just nu. Därefter sammanfattar han det fjärde kvartalet samt svarar på frågor om potentialen i det snart avslutade ComeOn-förvärvet samt hur han ser på det kommande året för bolaget.


Vår analytiker på Remium har under veckan publicerat en ny analys av bolaget där prgonoserna för kommande år höjs. Läs hela analysen här.

Tillväxt under lönsamhet
För det fjärde kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 245 MSEK (175) motsvarande en tillväxt om hela 40% (47) där vi hade räknat med att försäljningen skulle öka med närmare 20%. E-barometerns statistik för e-handeln som kom i samband med rapporten visade på tillväxttal för branschen om 30% för det fjärde kvartalet och 28% för helåret, något Sportamore slog med en tillväxt om 29% för 2016. Den kalla hösten och tidiga vintern medförde att efterfrågan för bolagets höst- och vinterkollektioner var hög. Samtidigt steg bruttomarginalen till 35,5% (34,4) vilket var i linje med vår förväntan om 35,3%. Med den starka tillväxten kom rörelseresultatet in på 13,8 MSEK (0,8), vilket var 8% bättre än vad vi hade förväntat oss. Avvikelsen berodde främst på ett högre antagande för bolagets övriga externa kostnader. Ser vi till marknadsföringskostnaderna så stod de i stort sett still i absoluta tal, 22,8 MSEK (22,2), medan de i relation till försäljning kom ner markant, 9,3% (12,7). Att bolaget ändock ökade nettoomsättningen med så pass höga tillväxttal med marknadsföringskostnaderna under kontroll är ett styrketecken och visar på att Sportamore har ett av marknadens starkaste erbjudanden.


Vi har intervjuat Avensias VD Robin Gustafsson som först summerar det fjärde kvartalet och berättar om vad han var mest och minst nöjd över med helåret 2016. Därefter svarar han på frågor om hur bolaget skall lyckas göra sina Storefront-partners mer självgående, hur Avensia kan ta kunder från avlägsna marknader som i Hong Kong och Australien, samt avslutningsvis varför investeringar gjordes i Q4 för personalutveckling och paketering av frontend-arkitekturen SCOPE.


GARO överraskade positivt i sin bokslutskommuniké för 2016 förra veckan och vår analytiker har nu givit ut en ny analys av bolaget. Läs analysen här. "Nettoomsättningen ökade med 20% (28%) Y/Y. Närmare en dubblering mot förväntade 11,5%. Den starka omsättningen härrörs stark underliggande marknad för bygg- och elinstallation, vilket vi hade räknat med skulle ha bra momentum, men inte till den magnitud som uppvisades. Samtliga av GAROs byggrelaterade produktområden uppvisade stark tillväxt, betydligt högre än den underliggande marknaden. Vidare drevs volymtillväxten av lyckade nylanseringar. Detta gav imponerande genomslag i segmentet Sverige där omsättningstillväxten uppgick till 30% Y/Y. Övriga marknader ökade med 5%, justerat för valuta var den organiska tillväxten ca -1%. Jämförelsekvartalen för GARO Övriga Marknader var som väntat tuffa. Vi hade räknat med 14% tillväxt i GARO Sverige och 6% tillväxt (1% organiskt) i Övriga Marknader."


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev förra veckan en analys om de stigande kurserna, p/e-talen, stigande inflation och stigande räntor i sin artikelserie Peter kommenterar: Oroande historik


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.8.


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com