UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.11

17:19 / 17 mars 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 28 Mars  09.00 - 16.00


 

Seamless meddelade i veckan att bolaget lanserar Seqr Go! - SEQR för minderåriga, läs pressmeddelandet här.
Vår analytiker på Remium har kommenterat lanseringen, nedan följer ett kort utdrag från kommentaren medan hela finns att läsa här.

"Seqr Go! är en nerskalad variant av Seqr särskilt anpassad för personer under 18 år, en grupp som annars är svår att nå med finans-appar. Då mobila betalningar (via NFC) och överföringar via appen endast är möjliga med förbetalda medel, genom ett pre-paid-konto som är inkluderat i Seqr Go!, är det möjligt för minderåriga att ladda ned och använda appen utan godkännande från målsman. Pre-paid-lösningen medför således även att den minderåriga enbart kan göra av med de pengar som sats ni på det förbetalda kontot, vilket ger föräldrar god kontroll. Appen lanserades i idag och är i nuläget tillgänglig i 15 länder. Enligt Seamless är Seqr Go! för närvarande unik i sitt erbjudande mot minderåriga."


 

East Capital Explorer meddelade i veckan att Mia Jurke, som varit bolagets VD sedan 2011, har informerat styrelsen om sitt beslut att lämna East Capital Explorer. Hon stannar kvar i sin roll senast fram till bolagets årsstämma den 15 maj, eller till dess en ersättare är utsedd. Styrelsen inleder nu en rekryteringsprocess efter en ny VD. Läs pressmeddelandet här.

"De närmare sex åren på East Capital Explorer har varit både händelserika och fantastiskt roliga. Tillsammans med styrelsen och ett starkt team har vi gjort en avsevärd resa. När jag tillträdde var bolaget externt förvaltat och huvudsakligen investerat i fonder med noterade innehav med stor spridning i både sektorer och geografier. Idag är vi ett betydligt effektivare och internt förvaltat investmentbolag på väg mot att bli en allt mer renodlad  fastighets­investerare i Baltikum. Tidpunkten känns därför rätt för att lämna över stafettpinnen till någon annan som kan ta bolaget framåt i nästa fas", säger Mia Jurke.

 


Vi har i veckan gjort två stycken nyckeltalsscreeningar bland bolagen på Introduce där vi först screenat fram lågt värderade småbolag med ett P/E-tal lägre än 12 baserat på Remiums prognoser för 2017.

 


I den andra screeningen har vi tagit fram de småbolag på Introduce som förväntas ge högst direktavkastning för helåret 2017.

 


 

Vi har intervjuat HMS Networks CFO Gunnar Högberg som först sammanfattar det fjärde kvartalet. Därefter svarar han på frågor om bolagets positiva organiska tillväxt under senare delen av 2016, anledningen till antalet vunna "Design Wins" under året och satsningarna inom IIoT. Avslutningsvis berättar han vad HMS kommer fokusera på under 2017.


 

Greater Than kan i dag med glädje ge beskedet att Nasdaq Stockholm AB har godkänt Greater Than AB:s ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. Läs hela pressmeddelandet här.

Vi har också passat på att intervjua Greater Thans VD Liselott Johansson som summerar 2016, berättar om Enerfy mini samt den nyligen lanserade försäkringslösningen. Vidare beskriver hon vilka bolagets målgrupper är och hur man skall nå ut till dem.


Christian Berner Tech Trade meddelade i veckan att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 31 mars 2017. Läs Pressmeddelandet här.

"Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 mars 2017 godkänt att Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) ("Christian Berner" eller "Bolaget") aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 31 mars 2017 och sista dag för handel på Nasdaq First North är beräknad till den 30 mars 2017.
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, CBTT respektive SE0006143129. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm."

 


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys om obligationsmarknaden i sin artikelserie Peter kommenterar: Vad lär vi oss om obligationsmarknaden?


Kommande investerarpresentationer

Byggm: A.J. Ahlström 20/3 FULLT


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.10.


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com