UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.10

17:28 / 10 mars 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


Vi har under veckan publicerat analyser på ett flertal fastighetsbolag. Klicka på bolagets namn för att komma till respektive analys.

Amasten Preferensaktie

FastPartner

FastPartner Preferensaktie

Magnolia Bostad

Stendörren


Sectra säppte i veckan med sin Q3 rapport för 2016/2017, vår analytiker från Remium har kommenterat rapporten samt givit ut en uppdaterad analys. Hela analysen finns att läsa här, nedan följer ett kort utdrag från kommentaren.

"För det tredje kvartalet redovisade Sectra en nettoomsättning om 294,2 MSEK (268,9) vilket var något högre än våra förväntningar om 286,4 MSEK. Omsättningstillväxten uppgick således till 9,4% och justerat för valutaeffekter växte bolaget med 8,3% under kvartalet. Bolagets största affärsområde Imaging IT Solutions ökade försäljningen till 237 MSEK (226,6). Secure Communications och Business Innovation påvisade god omsättningsökning med 53% respektive 37,2% om än från relativt låga nivåer. Bolagets fjärde affärsområde, Sectra Customer Financing uppvisade en omsättning om 30,3 MSEK (31,1). "

 

Vi har även intervjuat bolagets VD Torbjörn Kronander som berättar om kvartalets utveckling, hur orderingången såg ut på några utvalda marknader samt varför utmärkelsen "Best in KLAS" är så viktig. Han berättar också om utvecklingen inom Business Innovation innan intervjun avslutas med vart fokus kommer ligga under resten av året.


 

Christian Berner Tech Trade har  godkänts för notering på Nasdaq Stockholm (nuvarande Nasdaq First North), första handelsdag beräknad till 31:a mars 2017. Detta meddelades i tisdags genom ett pressmeddelande.

"Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, CBTT respektive SE0006143129. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Styrelsen och ledningen anser att en notering på Nasdaq Stockholm skapar bättre förutsättningar för framtida värdeökningar för Bolagets aktieägare genom ökade möjligheter till institutionellt ägande, ökad synlighet och ökat intresse för Bolaget. Vidare bedöms noteringen på Nasdaq Stockholm att stärka bilden av Christian Berner som en långsiktig, trovärdig och stabil aktör samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling."

Vi har också intervjuat VD Bo Söderqvist som först summerar höjdpunkterna och utmaningarna i det fjärde kvartalet. Därefter svarar han på frågor om hur marknadsläget ser ut för bolagets två affärsområden Materialteknik och Process & Miljö, tankegångarna kring nya förvärv och status på det kommande listbytet till Small Cap samt avslutningsvis hans förväntningar inför 2017.

 


 

Vi har i veckan intervjuat Probis VD Peter Nählstedt som börjar med att sammanfatta året. Vidare beskriver han vad som låg bakom den kraftiga tillväxten under förra året. Intervjun berör också förvärvet av Nutraceutix och vilka synergier man hoppas uppnå, potentialen på den asiatiska marknaden, licensavtalet med Ipsen och avslutningsvis vilka möjligheter och utmaningar som finns under 2017.


 

 

Vår analytiker på Remium har publicerat en ny analy av Nordice Leisure. Hela anaylsen går att läsa här, nedan följer ett kortare utklipp.

• Händelserik avslutning på året
• Stark tillväxt i aktiva kunder
• Estimatjusteringar

Händelserik avslutning på året
Intäkterna uppgick till 49,8 MSEK (34,1) en ökning med 46% y/y. Kvartalet innehöll dock en större övrig intäkt (som vi förmodar är av engångskaraktär), därför är det mer rättvisande att kolla på spelintäkterna. De växte med 25% y/y till 38,7 MSEK (30,9) och ökningen var till största del organisk. Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-2,3). Mot våra estimat var omsättningen 29% bättre, med en EBIT som var 2,5 MSEK sämre. Exkluderat för de övriga intäkterna av engångskaraktär var omsättningen i linje med estimat. Anledningen till att EBIT kom in sämre trots omsättningsökningen berodde på en stor marknadsföringssatsning samt högre övriga kostnader (troligtvis konsultkostnader för försäljningen av Betting Promotion/Tain samt köpet av BestBet). För övrigt konsoliderades BestBet den 1 december och spellicensen för Storbritannien är nu under behandling. Andelen reglerade intäkter uppgick till 99,6% vilket eliminerar regleringsrisken som andra spelbolag kan stå inför marginalmässigt. 


 

Vi har tidigare i veckan intervjuat MedCaps VD Karl Tobieson som inleder intervjun med att kommentera resultatet under kvartalet. Vidare berättar han om den svaga tillväxten inom affärsområde Specilistläkemedel. Intervjun tar också upp de ledningsförändringar som skett inom Unimedic, hur tillväxtsstrategin ser ut för bolaget, de fortsatta förändringarna inom affärsområde Läkemedelshandel samt avslutningsvis hur man skall fortsätta växa inom Medicinteknik.


Vi har publicerat en ny analys av Botnia Exploration där vår analytiker bland annat kommenterar testerna av 25 ton kvarts från Fäbodtjärn som man avtalat med Boliden att genomföra, testerna skickades vecka 7 till Bolidens smältverk i Rönnskär.. Läs hela analysen här.

• Gynnsam refinansiering
• Tester till Boliden
• Framtidsutsikter

Gynnsam refinansiering
Rörelseresultatet uppgick till -3,85 MSEK (-2,58), där prospekteringskostnader uppgick till 2,40 MSEK, i linje med tredje kvartalet. Noterbart är att posten övriga rörelsekostnader belastade resultatet med -2,18 MSEK (0,0), vilket härrör nedskrivning av undersökningstillstånd. Justerat för detta uppgick EBIT till -1,67 MSEK. Vi hade förväntat oss EBIT om -1,55 MSEK. Bolagets finanser har förbättrats dels genom ökat lån från två av huvudägarna om 4 MSEK (med möjlighet till kvittning mot aktier eller återbetalning villkorat om positivt kassaflöde uppvisas), vilket löper med noll-ränta. Samt att tidigare lån om 5,5 MSEK har refinansierats till gynnsammare villkor, 4% ränta (8%).

 


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev förra veckan en analys angående om det är inköschefsindexet ISM som drar S&P index uppåt eller tvärtom i sin artikelserie Peter kommenterar: Om hönan och ägget


Kommande investerarpresentationer

Duroc 15/3 12.00
Amhult2 16/3 12.00 FULLT
Byggm: A.J. Ahlström 20/3 FULLT

Intervacc kommer under anmälningsperioden att hålla investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg enligt nedan

13 mars, kl. 12-13 Stockholm
13 mars,  kl. 18-19 Göteborg

Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 28 Mars  09.00 - 16.00


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.9.


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com