UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys OMXS30 - Testar stödnivå från tidigare topp och MA50

16:51 / 22 mars 2017 Article

Introduce försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som ofta framkommer i bolagens egna tekniska analyser.


Trenden för OMXS30 har sedan juni förra året varit tydligt uppåtgående. Indexet har stigit med hela 26% och MA50 har noterats över MA200 sedan september. 

Den 16:e mars testade indexet den psykologiska motståndsnivån 1600,00. I samband med detta uppvisade en negativ divergens i RSI-indikatorn vilket resulterade i en rekyl ned till den gamla toppen på 1553,60 som testades idag. Denna nivå sammanfaller även med MA50(1559,60) som vid flera tillfällen agerat stöd sedan trenden startade i juni.

Så länge inte denna stödnivå punkteras talar det mesta för en fortsatt positiv kursutveckling där närmsta motstånd är vid toppen på 1603,10 samt 127,2% fib-nivå (1632,00) och 161,8% fib-nivå (1668,00).

På nedsidan skulle en etablering under MA50 och stödet på 1553,60 kunna leda till en djupare rekyl ned till nästa stödnivå vid 1500,00 och eventuellt MA200 som idag noteras på 1461,10.

Motstånd: 1603,10 / 1632,00 / 1668,00
Stöd: 1553,60 / 1500,00 / 1461,10