UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 2016/17 - Sectra

15:47 / 6 mars 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/2017 en nettoomsättning om 286,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 44,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,5%

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00