UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Intervacc

14:29 / 1 mars 2017 Article

Vi välkomnar idag Intervacc som nytt bevakat bolag på Introduce.


Intervacc

Intervacc är ett svenskt bioteknikföretag vars affärsidé är att utveckla moderna, effektiva och säkra vacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella veterinära infektioner. Bolaget är uppdelat i tre delar. Moderbolaget Intervacc bedriver forskning och utveckling inriktat på antibakteriella vacciner inom djurhälsovård. Dotterbolaget Nordvacc marknadsför och distribuerar vaccin, läkemedel och vitaminer på ett tiotal olika marknader med huvudfokus mot Norden och Baltikum. Bolaget säljer årligen cirka 12 miljoner vaccindoser. Nordvacc avser även att förvärva marknadsrättigheter för ytterligare produkter som kan komplettera och bredda bolagets nuvarande produktportfölj. Den sista delen innefattar Mybac Vettech som är ett laboratorium för veterinär diagnostik inom bakteriologi och mykologi. Bolaget genomför mikrobiologiska analyser på prover inskickade av kunder från hela Sverige.

Bolagets huvudprodukt är vaccinet Strangvac® mot den mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. Kvarka kan närmast liknas vid halsfluss, de vanligaste symptomen är att hästarna får hög feber, svullna lymfknutor kring halsregionen samt förträningar i de övre luftvägarna. Sjukdomen är väldigt plågsam och smittsam vilket gör att de hästar som drabbas måste sättas i karantän från övriga hästar, anläggningar behöver stängas för sanering och transportförbud råder.. Detta leder ofta till stora ekonomiska konsekvenser för stall och ridskolor som i värsta fall kan leda till att anläggningarna går i konkurs. I Sverige sker det cirka 100 utbrott av kvarka årligen, sjukdomen är dessutom anmälningspliktig till Jordbruksverket. I Storbritannien sker det ungefär 1000 utbrott av kvarka per år. Det finns för närvarande inget välfungerande vaccin mot kvarka på marknaden. De fåtal vaccin som finns tillgängliga har begränsad effekt och svåra biverkningar. 

Den globala marknaden för veterinära vacciner bedöms växa cirka 9 % årligen mellan 2015-2020 och uppgå till 20 miljarder dollar år 2020. Bolagets kunder är antingen djuruppfödare direkt eller en mellanhand beroende på marknad. Djurhälsobranschen präglas av ett stort antal mindre aktörer som marknadsför en eller fåtal produkter på en begränsad marknad, samt ett fåtal mycket stora aktörer som på en globalmarknad erbjuder diverse produktprogram.

Bolaget planerar listning på First North den 7 april 2017 med tickernamn "IVACC".

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.

Vi återkommer med analysbevakning av bolaget efter den tilltänkta noteringen och kommer då även publicera nyckeltal med estimat.


För att vidareutveckla Intervacc, från ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett bolag inom veterinär vaccinframtagning med en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation, genomför bolaget en nyemission av units på totalt 50 MSEK (före emissionskostnader)  i samband med den planerade listningen på First North 7 april 2017.

För fullständig information, se prospektet och anmälningssedel här.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 10 SEK per Unit (En Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption)
  • Teckningsoption: En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till emissionskursen 12 SEK under perioden 1–30 mars 2018. 
  • Anmälningsperiod: 27 februari–17 mars 2017. 
  • Offentliggörande av utfall i Erbjudandet: Omkring den 20 mars 2017.
  • Beräknad likviddag: 27 mars 2017
  • Beräknad första handeldag för aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North: 7 april 2017.

I samband med listningen och den pågående nyemissionen kommer VD Jan-Ingmar Flock att hålla investerarpresentationer nedanstående datum i Stockholm och Göteborg. 

8 mars, kl. 12-13 Stockholm
9 mars, kl. 18-19 Stockholm
13 mars, kl. 12-13 Stockholm
13 mars,  kl. 18-19 Göteborg

För mer information om presentationerna samt kostnadsfri anmälan, klicka här.


Intervju med VD Jan-Ingmar Flock

VD Jan-Ingmar Flock ger inledningsvis en kort bild om bolaget och sin egen bakgrund. Därefter berättar han om bolagets utveckling av vaccinet Strangvac® mot hästsjukdomen kvarka, hur marknaden ser ut för veterinära vacciner, vilka som är bolagets primära kunder, försäljningskanalen via dotterbolaget Nordvacc samt varför Intervacc väljer att bli ett publikt bolag. Avslutningsvis berättar han vad bolaget kommer fokusera på under året samt varför man ska investera i Intervacc.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.