UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Inbjudan till Remium Kapitalmarknadsdag 28 mars 2017

13:57 / 16 februari 2017 Article

VÄLKOMMEN TILL REMIUMS KAPITALMARKNADSDAG

Tisdag 28 mars 2017
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23

Stockholm

Remium introduce.se aktieanalys

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från fem mycket intressanta bolag som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.PROGRAM


09.00 - 10.00 Peter Malmqvist - Börsen och konjunkturen
Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist berättar om den senaste rapportperioden som visade att vinsterna är på väg upp i de svenska börsbolagen, hjälpt av bland annat dollarkursen. Samtidigt är tillväxten i världen på väg upp, vilket dessvärre också gäller inflationen och räntorna. Lägg till detta en ovanligt hög politisk osäkerhet och det är lätt att utbrista: Det har aldrig varit svårare att spå framtiden.


10.00 - 11.00 Stendörren - Fredrik Brodin, VD
Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.


11.00 - 12.00 Diös - Knut Rost, VD
Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.


 12:00 - 13:00 LUNCH


13.00 - 14.00 GARO - Stefan Jonsson, VD
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden.


14.00 - 15.00 CTT Systems - Torbjörn Johansson, VD
CTT Systems utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets huvudprodukter är Zonal Drying™, som är ett system för avfuktning av flygplansutrymmet, Cair System™, ett system som höjer luftfuktigheten i flygplanskabinen och Crew Humidifiers, som höjer luftfuktigheten i besättningens viloutrymmen och cockpit.


15.00 - 16.00 Studsvik - Michael Mononen, VD
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling och lösningar för slutförvar.


Anmalan


Vid frågor om eventet eller beställning av specialkost, vänligen kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt. 

Varmt välkomna!