UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.11

09:08 / 20 mars 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

CTT Systems: Finanschef Daniel Ekstrand köpte 1 000 aktier till priset 131,50 kr per aktie.

Diös: Styrelseledamot Svante Paulsson köpte 14 375 aktier genom sitt bolag Svantab AB till priset 42,90 kr per aktie.

Enzymatica: Finanschef Bengt Jöndell köpte 55 000 aktier till priset 2,97 kr per aktie.

Eurocon: Projektledare Johan Westman köpte 10 000 aktier till priset 5,45 kr per akite.

eWork: Site Director Peter Lundahl köpte 1 000 aktier till priset 108,60 kr per aktie.
Site Director Charlotte Dizengremel sålde totalt 2 500 aktier till genomsnittspriset 104,25 kr per aktie.

ITAB: Vice VD Mikael Gustavsson sålde 20 000 aktier till priset 77,25 kr per aktie.

Lagercrantz: Divisionschef Jonas Ahlberg sålde under vår mätperiod totalt 5 026 aktier till genomsnittspriset 89,05 kr per aktie.

Lammhults: Styrelseledamot Maria Arvidsson Bergving köpte 300 aktier till priset 75,75 kr per aktie.

NFO Drives: VD Johan Braun köpte 200 000 aktier till priset 0,28 kr per aktie.

SJR: Närstående person till regionschef Rebecca Dellborg köpte totalt 2 900 aktier till genomsnittspriset 38,25 kr per aktie.