UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.8

16:36 / 24 februari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


 

I onsdags släppte Sportamore sin bokslutskommuniké för 2016. Vår analyiker på Remium har kommenterat rapporten här. Nedan finner ni ett utklipp från kommentaren.

"För Q4 presenterade Sportamore en nettoomsättning om 244,7 MSEK (174,5) motsvarande en tillväxt om hela 40% (47) där vi hade räknat med att försäljningen skulle öka med närmare 20%. E-barometerns statistik för e-handeln som kom igår visade på tillväxttal för branschen om 30% för det fjärde kvartalet och 28% för helåret, något Sportamore slog med en tillväxt om 29% för 2016. Den kalla hösten och tidiga vintern medförde att efterfrågan för bolagets höst- och vinterkollektioner var hög. Samtidigt steg bruttomarginalen till 35,5% (34,4) vilket var i linje med vår förväntan om 35,3%. Trots den starka tillväxten kom rörelseresultatet in på 13,8 MSEK (0,8), vilket ”enbart” var 8% bättre än vad vi hade förväntat oss. Avvikelsen berodde främst på ett högre antagande för bolagets övriga externa kostnader. Ser vi till marknadsföringskostnaderna så stod de i stort sett still i absoluta tal, 22,8 MSEK (22,2), medan de i relation till försäljning kom ner markant, 9,3% (12,7). Att bolaget ändock ökade nettoomsättningen med så pass höga tillväxttal med marknadsföringskostnaderna under kontroll är ett styrketecken. Den förbättrade bruttomarginalen i samklang med lägre marknadsföringskostnader i relation till omsättning var således de främsta anledningarna till det förbättrade resultatet."

 

Vi har äen intervjuat VD Johan Ryding som först sammanfattar det fjärde kvartalet och helåret 2016. Därefter kommenterar han varför det går bättre på marknaderna i Sverige, Norge och Finland gentemot Danmark. varför bolaget väljer att integrera en automatiserad lagerlösning samt hur bolaget har utvecklat hemleverans och returhantering som en del av Sportamores serviceerbjudande till kund. Avslutningsvis berättar han om bolagets fokusområden under 2017.


Garo kom i onsdags med sin bokslutskommuniké för 2016. Ni kan läsa vår analytikers kommentar på rapporten här. Nedan följer ett utklipp från kommentaren.

"Nettoomsättningen ökade med 20% (28%) mot jämförande kvartal ifjol. Närmare en dubblering mot förväntade 11,5%. Den starka omsättningen härrörs stark underliggande marknad för bygg- och elinstallation, vilket vi hade räknat med skulle ha bra momentum i kvartalet, men inte till den magnitud som uppvisades i kvartalet. Samtliga av GAROs byggrelaterade produktområden uppvisade stark tillväxt, betydligt högre än den underliggande marknaden. Vidare drevs volymtillväxten av lyckade nylanseringar. Detta gav, i synnerhet, imponerande genomslag i segmentet Sverige där omsättningstillväxten uppgick till hela 30% Y/Y. Övriga marknader ökade med 5%, justerat för valuta var sannolikt den organiska tillväxten -1%-0%. Jämförelsekvartalen för GARO Övriga Marknader var som väntat tuffa. Vi hade räknat med 14% tillväxt i GARO Sverige och 6% tillväxt (1% organiskt) i Övriga Marknader."

Vidare har vi intervjuat VD Stefan Jonsson som inleder med att summera det starka fjärde kvartalet och helåret 2016. Vidare berättar han vad som ligger bakom den stärkta bruttomarginalen och den planerade utökade kapaciteten i Polen. Intervjun berör också bolaget satsning på laddstolar för elbilar sat hur man skall se på bolagets nuvarande lönsamhet


 

Caperio släppte igår sin bokslutskommuniké för 2016. Ni hittar vår analytikers kommentar på rapporten här. Nedan följer ett kortare utklipp från kommentaren, Marginellt högre försäljning än väntat "Omsättningen uppgick till 238 MSEK (218) motsvarande en tillväxt om 9,5% jämfört med samma kvartal ifjol. Vår prognos var 228 MSEK. Samtliga intäktsslag visade en något högre försäljning relativt vår prognos. De lönsamma Managerade tjänsterna växte med 25% y/y, visserligen från låga nivåer, och uppgick till 8,6 MSEK."

   

Vi har också passat på att intervjua styrelseordförande Christer Haglund som sammanfattar kvartalet och helåret. Han berättar om bolagets satsning mot skola och offentlig sektor. Vidare berättar han hur man lyckats stärka bruttomarginalen samt när man skall förvänta sig intäkter från de många avtal som tecknades under Q4.


 Rapportkalender v.9


Idag släppte INVISIO sin bokslutskommuniké för 2016 och vår analytiker från remium har kommenterat rapporten här. Nedan finner ni ett kort utdrag från kommentaren.

"Invisios intäkter växte med 69% y/y och EBIT mer än fyrdubblades vilket är imponerande men jämförelsetalen var lätta och vi hade väntat oss aningen högre lönsamhet. Med tanke på dollarkursen och att bolaget nått en ny nivå hade vi räknat med en högre bruttomarginal. Denna kom in på 49,7% (47,1), men vi bedömer att effekten var tillfällig och att denna kommer tillbaka över 50% 2017.EBIT-marginalen sjönk kraftigt sekventiellt till 20,8% från 32,4% i Q3 (8,4), utöver bruttomarginalen även pga tillfälligt högre avskrivningar som var mer än dubbelt så höga mot vad vi räknat med. Bolaget bygger upp både sin utveckling- och försäljningsorganisation, med bland annat kontor i USA vilket bidrar till en högre kostnadsbas."

 


 

G5 Entertainment kom igår med sin bokslutskommuniké för 2016. Ni kan läsa vår analytiker kommentar på rapporten nedan.

"G5:s tillväxt om 82% y/y var redan känd men rörelsemarginalen om 4,0% (8,3) var under vår förväntan. Detta berodde på en rejäl höjning av användarförvärv (25,5% av intäkterna mot 16,3% motsvarande period ifjol). Bruttomarginalen ökade sekventiellt till 47,1% (45,5). Frågan man kan ställa sig är om den kraftiga tillväxten är beroende av de höga användarförvärven eller om satsningen är tillfällig för att marknadsföra sina egenproducerade spel som på sikt kan lyfta marginalen. Det är något vi kommer bevaka extra under 2017. Vi noterar att de egenproducerade spelen Twin Moons Society och Mahjong Journey fortsätter klättra på listorna tillsammans med Hidden City i Q1 vilket antyder att de ökande användarförvärven fått effekt. Aktiveringsnettot var i kvartalet i balans vilket tillsammans med förändringar i rörelsekapitalet och en stark USD gav ett starkt kassaflöde. Vi kommer troligtvis justera upp tillväxttakten och bruttomarginalen men öka våra antaganden för användarförvärv kommande åren för att ta hänsyn till bolagets fortsatta satsningar."

 


 

I onsdags släppte SJR sin bokslutskommuniké för 2016. Vår analytiker på Remium kommenterar rapporten här. Nedan följer ett kortare utklipp från kommentaren.

 Försäljning i linje med prognos.

Omsättningen uppgick till 90,3 MSEK (88,7), motsvarande en tillväxt om 1,9% jämfört med samma period ifjol. Vår prognos var 90,2 MSEK. Liksom under motsvarande kvartal ifjol var rekryteringsandelen höga 15%, något över de 14% vi räknat med. En hög rekryteringsandel är ett typiskt högkonjunkturfenomen och även ledningen beskriver marknaden som stark, vilket den väntas vara resterande delen av innevarande år. Likt vad vi sett i övriga bemanningsrapporter, har bolaget svårt att växa hyrdelen i nuvarande konjunkturläge.

 

Vi har även intervjuat VD Per Ogunro som berättar om det fjärde kvartalet samt vad han tyckte om helåret 2016. Han kommenterar också hur man lyckas växa i region syd och väst men inte lika bra i Stockholm. Intervjun berör också den ökade digitaliseringen som förändrar branschen och hur det påverkar SJRs förutsättningar.


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev förra veckan en analys om vilka sektorer som styr vinstutvecklingen i sin artikelserie Peter kommenterar: Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen


 

Kommande investerarpresentationer

Kontigo Care 28/2 12.00
Avensia 2/3 12.00

 

Remium Kapitalmarknadsdag
Tisdag 28 Mars  09.00 - 16.00


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.7.


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com