UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.7

16:25 / 17 februari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


 

Vi har i veckan presenterat GARO som ett nytt bevakat bolag här på Introduce. 

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.

Vi har redan nu bokat in en frukostpresentation med bolagets VD Stefan Jonsson på onsdag den 22/2. Klicka här för att läsa mer om presentationen och komma till anmälan.

Vidare har vi också inervjuat VD Stefan Jonsson som kortfattat berättar om historien bakom bolaget. vart de befinner sig idag och vilka segment man är verksamma inom. Vidare berättar han vart man ser störst potential och vilka framgångsfaktorerna är för bolaget. Intervjun avslutas med hans syn på vart bolaget befinner sig om fem år.

 

GARO - (TA) Positiv trend

Den långsiktiga trenden i Garo har under de senaste tolv månaderna varit positiv. Aktien har stigit med hela 96% och MA50 noteras över MA200 (den feta svarta linjen).
I slutet av augusti förra året påbörjades en rekyl som varade i cirka tre månader då aktien tappade drygt 30%. Vid årsskiftet etablerade sig dock kursen återigen över MA50  efter att ha brutit den fallande trendlinjen från toppen, vilket indikerar att även den kortsiktiga trenden nu har vänt upp.

Aktien noteras för tillfället vid motståndet 201,00 kr (från toppen i januari), samtidigt som MACD nyligen har korsat uppåt och signalerar ett positivt momentum. Ett utbrott över 201,00 kr skulle vara ett tecken på teknisk styrka och det är då troligt att den positiva trenden fortsätter.
Närmsta motstånd finner vi då vid 225,00 kr i form av toppen från augusti förra året, samt 127,2% fib-nivå vid 245,50 kr.

På nedsidan finns det stöd vid MA50 (174,00 kr), MA200 (168,00 kr) samt vid den senaste botten från november förra året som noteras på 150,00 kr.

Motstånd: 201,00 kr / 225,00 kr / 245,50 kr
Stöd: 174,00 kr / 168,00 kr / 150,00 kr


 

 I torsdags släppte Swedol sin bokslutskommuniké för 2016. Vår analyiker på Remium har kommenterat rapporten här. Nedan finner ni ett utklipp från kommentaren.

Imponerande lönsamhetslyft i fjärde kvartalet

Swedol avslutade 2016 starkt där lönsamheten överraskade positivt. Omsättningen (redan given) uppgick till 865,3 MSEK innebärande en omsättningstillväxt om 87,9%. Exklusive Grolls uppgick omsättningstillväxten till 12,3%. Rörelseresultat uppgick till 91,9 MSEK (8,7) innebärande en rörelsemarginal om 10,6% (1,9%). Justerat för engångsposter om 7,5 MSEK uppgick marginalen till hela 11,5% (7,6%).  Jämförelsekvartalet Y/Y belastades av en EO-kostnad hänfört till omstrukturering i Norge närmare 27 MSEK. Även inkluderat detta, och sekventiellt, är den operativa förbättringen markant. Den kraftiga lageruppbyggnaden som vi såg i tredje kvartalet kom väl till pass för att möta den starka efterfrågan i kvartalet (med tyngdpunkt på november).


 Rapportkalender v.8

 


Moberg Pharma kom i veckan med sin bokslutskommuniké för 2016. Vår analytiker på Remium har kommenterat rapporten, läs hela kommentaren här. Nedan följer ett kortare utklipp.

"För det fjärde kvartalet redovisade Moberg Pharma en nettoomsättning om 89,4 MSEK (53,7) vilket var något lägre än våra förväntningar om 95 MSEK. Omsättningstillväxten uppgick således till 66% och justerat för valutaeffekter så växte bolaget 57% under kvartalet. Försäljningsavvikelsen var främst hänförlig till lägre distributörsförsäljning gentemot våra estimat. Dock kan denna del av försäljningen variera kvartal till kvartal, så enligt vår bedömning rör det sig snarare om en förskjutning.  Omsättningen för Nalox/Kerasal Nail uppgick till 22,3 MSEK (22,7). Det nu avyttrade varumärket Pediacare bidrog med 10,5 MSEK i försäljning under kvartalet medan övriga produkter svarade för 56,5 MSEK (18,6). Ökningen inom övriga produkter beror främst på förvärven av NewSkin och FiberChoice. Bruttomarginalen under det fjärde kvartalet uppgick till 68% (68) vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK (1,1) vilket också var lägre än våra förväntningar. Avvikelsen är främst hänförlig till högre transaktionskostnader än vad vi räknat med samt den lägre försäljningen."

Vi har även intervjuat VD Peter Wolpert som inleder med att berätta om bolaget, utvecklingen under fjärde kvartalet, vad planerna är för NewSkin och Dermoplast framöver. Vidare berättar han om valet att inkludera fler patienter i MOB-15 studien och hur arbetet fortlöper. Avslutningsvis ger han en statusuppdatering på BUPI.


Opus kom i tisdags med sin bokslutskommuniké för 2016, rapporten var något svag men nya tillväxtmål kompenserar. Vår analytiker på Remium kommenterar detta här. Nedan finner ni ett utklipp från kommentaren.

Q4 under förväntan

Rapporten kom in strax under vår och konsensus (SME) förväntan på intäktsraden och med en lägre marginal. Avvikelsen hänförs till den internationella delen, där intäkterna i lokal valuta stod still under kvartalet. Den organiska tillväxten justerat för valuta var 0,5% i Q4. EPS kom in över vårt estimat men är som bekant påverkat av ej kassaflödespåverkande valutaeffekter och inte något vi lägger större vikt vid.

Ny femårsplan för fortsatt tillväxt

Som väntat presenterade Opus en ny femårsplan. I samband med detta annonserades att Lothar Geilen den 1 april tar över VD-rollen från Magnus Greko, som kvarstår i ledningsgruppen. Lothar är sedan 2008 ansvarig för Opus Inspection (bolagets bilprovningsenhet) och baserad i USA.

 

 

Vi har också intervjuat CEO Magnus Gresko som berättar om 2016 och hans ändrade roll i bolaget. Lothar Geilen som tar över posten som CEO berättar sedan om den nya femårsplanen och vad hans fokus kommer vara.


 

Idag släppte eWork sin bokslutskommuniké för 2016. Bolaget avslutar året starkt och vår analytiker kommenterar rapporten här. Nedan följer ett utklipp från kommentaren.

Starkare tillväxt än väntat

Omsättningen uppgick till 2320 MSEK (1740) motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med samma kvartal ifjol. Detta var klart högre än vår prognos om 19% tillväxt. Samtliga geografiska enheter växte bättre än väntat. Enligt ledningen förklaras ökningen av en bred tillväxt där en hög andel av kunderna ökat sin efterfrågan, således var det ingen stororder som drev tillväxten i kvartalet. Bland annat har flertalet småkunder, som tidigare endast haft ett fåtal konsulter, expanderat betydligt. En mycket god konjunktur i merparten av bolagets marknader i kombination med en fortsatt strukturell trend till fördel för egenarbete drev tillväxten under perioden. Ledningen väntar sig att marknaden fortsätter vara stark även under 2017, vilket kvartalets höga orderingång stödjer.

 


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys om vilka sektorer som styr vinstutvecklingen i sin artikelserie Peter kommenterar: Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen


 

Kommande investerarpresentationer

Enzymatica 20/2 12.00
GARO 22/2 08.00
Sportamore 23/2 12:00
Stendörren 24/2 08.00
Elos Medtech 24/2 12.00

 

Remium Kapitalmarknadsdag
Tisdag 28 Mars  09.00 - 16.00


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.6.


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com