UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.6

17:03 / 10 februari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta händelserna hos bolagen på Introduce.se. Här följer ett axplock.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Vitrolife släppte igår sin bokslutskommuniké för 2016 (läs hela rapporten här). Vår analytiker har kommenterat resultatet för det fjärde kvartalet, nedan finner ni ett utklipp från kommentaren.

"För det fjärde kvartalet redovisade Vitrolife en nettoomsättning om 251 MSEK (199) vilket var högre än våra förväntningar om 234 MSEK. Omsättningstillväxten uppgick således till 26% jämfört med motsvarande kvartal ifjol och justerat för konsolideringen av förvärven OCTAX samt MTG var den organiska tillväxten 11%. Rörelseresultatet uppgick till 78,3 MSEK (69,9) motsvarande en rörelsemarginal om 31,2% (35,1%). Marginalkontraktionen var hänförlig de förvärvade verksamheterna. Bruttomarginalen uppgick till 67% (69%) och även denna marginal påverkades av konsolideringen. Bolaget redovisar dessutom en justerad bruttomarginal som tar hänsyn till avskrivningar som ej är kassaflödespåverkande. Vitrolifes justerade bruttomarginal uppgick till 71% under det fjärde kvartalet vilket var i linje med fjolårets sista kvartal. Mottagandet av EmbryoScope+ har varit bra, detta kommer föranleda förbättrad bruttomarginal på sikt enligt vår bedömning. Bolaget fortsätter även integrationsarbetet vilket också kommer få en effekt på marginalen på sikt."

Vi har också intervjuat VD Thomas Axelsson som sammanfattar bolagets hittills bästa kvartal sett till omsättning och EBITDA-resultat. Vidare berättar han om integrationen av OCTAX och MTG, vad han varit mest nöjd med under 2016. Vilka möjligheter och utmaningar det finns under 2017. Intervjun berör också mottandet av EmbryoScope+ samt inom vilka regioner han ser störst potential framöver.


Analys - Intervju - Teknisk analys

I veckan kom Lammhults med sin bokslutskommuniké för 2016 och vår analytiker har kommenterat rapporten. Nedan följer ett utklipp från kommentaren medan hela rapporten finns att läsa här.

"För det fjärde kvartalet redovisade Lammhults Design Group en nettoomsättning om 250,4 MSEK (198,8) vilket motsvarar en ökning med 25,9%. Organisk tillväxt uppges ha varit hela 15%! Vår prognos var i stort sett i linje och uppgick till 247,0 MSEK. Bruttomarginalen minskade till 37,5% (38,3) gentemot vår förväntning om 36,0%. Q3-rapporten uppvisade en minskning till 31,8% (35,7) hänförligt EO-poster i kombination med en annorlunda kostnadsstruktur i förvärvet av Ragnars och med ovan i åtanke ser vi Q4:ans bruttomarginal som ett styrkebesked. Rörelseresultatet ökade med 43,5% till 23,1 MSEK (16,1) där vi hade räknat med 21,2 MSEK. Justerat för kostnader i samband med produktionsförändringar om 4 MSEK uppgick rörelsemarginalen till starka 10,8% (8,1). Föreslagen utdelning blev 2,00 SEK (1,75) vilket även var vår prognos."

Vidare har vi även intervjuat VD Fredrik Asplund som först sammanfattar det senaste kvartalet och det gångna året. Därefter svarar han på frågor om vad som föranledde den positiva utvecklingen i Abstracta, Fora Form och Public Interiors under Q4, det förvärvade bolaget Morgana och hur det passar in i Lammhults Design Group, samt berättar avslutningsvis vad vi kan förvänta oss av bolaget under 2017.


Rapportkalender v.7


 

 Analys - Intervju - Teknisk analys

Proact kom igår med sin bokslutskommuniké för 2016, resultatet ökar med 70% och marginalmålet om fem proent överträffas. Nedan följer en kort sammanfattning, hela rapporten finns att läsa här.

  • I lokala valutor ökade intäkterna med 14 %. Omräknat till SEK ökade intäkterna med 14 % till 868 (763) MSEK.

  • EBITDA ökade med 39 % och uppgick till 65,7 (47,1) MSEK.

  • Resultat före skatt ökade med 70 % till 49,7 (29,2) MSEK.

  • Resultat efter skatt ökade med 33 % till 33,8 (25,5) MSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till 3,69 (2,61) SEK.

Vi har även passat på att intervjua VD Jason Clark som bland annat berättar om det senaste året och vilka fär'ndringar som gjorts inom organisationen.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Igår släppte släppte Fortnox sin bokslutskommuniké för 2016, nedan följer en kort kommentar på rapporten av vår analytiker. Hela rapporten går att läsa här..

Justerat för engångsposter ökade Fortnox omsättningen med 46% y/y, vilket var i linje med vår prognos. Nettokundintaget överraskade positivt och uppgick till 12 000 stycken (6 300) i kvartalet, vi väntade oss 9 000. Vid utgången av Q4 var antalet kunder 155 000 stycken (114 800). ARPU uppgick till 120 SEK (116) vilket var marginellt lägre än vårt estimat om 121 SEK. Vi kommer sannolikt att behöva justera upp våra kundintagsprognoser, där vi tidigare väntade oss en tillväxt om 8 000 st per kvartal under 2017.

 

Vi har intervjuat VD Nils Carlsson som kortfattat berättar om sin egen bakgrund. Därefter summerar han det gångna året samt svarar på frågor om hur stor penetrationsgrad som finns i dagsläget inom redovisningsbyråernas IT-lösningar avseende molntjänster, orsaken till den ökade rekryteringstakten i Q4, samt berättar avslutningsvis vart fokus ligger under 2017.


Analys - Intervju - Teknisk analys

JLT offentliggjorde idag sin bokslutskommuniké för 2016, nedan följer en kort kommentar på rapporten av vår analytiker.

"För det fjärde kvartalet redovisade JLT en nettoomsättning om 34,8 MSEK (21,3) vilket var 26% högre än våra förväntningar om 27,6 MSEK. Omsättningstillväxten uppgick således till 63% jämfört med motsvarande kvartal under föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (0,9) motsvarande en EBIT-marginal om 12,7% (4%). Detta var betydligt högre än våra förväntningar om ett rörelseresultat på 2,5 MSEK samt en marginal om 9,2%. Dollarförstärkningen har påverkat resultatet positivt. Bruttomarginalen var 46,6% (40%) och påverkades även den positivt av försvagningen av den svenska kronan. Trots valutaeffekterna anser vi att ökningen är imponerande då högre försäljning tidigare har tenderat att sätta press på bruttomarginalen."

 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys om   i sin artikelserie Peter kommenterar: Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad och Två procent - och sedan..?

.

Kommande investerarpresentationer

Wifog, 13/2 12.00
Seamless, 14/2 12.00 FULLT
Tethys Oil, 15/2 08.00
Opus Group, 15/2 14.30 FULLT
Amasten, 16/2 08.00


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.5


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com