UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.5

16:20 / 3 februari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I tisdags kom Micro Systemation med sin bokslutskommuniké för 2016, nedan följer ett kort utdrag från vår analytikers kommentar på rapporten. Hela rapporten går att läsa här.

Det finns även en uppdaterad analys av bolaget, den hittar nu här.

"Omsättningen uppgick till 71,9 MSEK (65,2) motsvarande en tillväxt om 10,3% (9,1% i lokal valuta). Detta understeg de 77,0 MSEK vi väntade oss, vilket inkluderade cirka 7,7 MSEK från den aviserade Asienordern om totalt 11 MSEK. Resterade del av ordern bokförs de kommande kvartalen.

På regionsnivå överraskade Asien & CIS tydligt positivt och växte med cirka 200% jämfört med samma kvartal. Omsättningen blev cirka 20 MSEK (~6,5), medan vår prognos var 12,8 MSEK. Således har försäljningen även vid sidan av ovan nämnda stororder, som torde svara för drygt halva tillväxten, varit god under kvartalet. 

Nordamerika växte med cirka 8% jämfört med samma kvartal ifjol, där merparten torde förklaras av valutaförändringar. Detta var något svagare än vad vi räknat med.

EMEA & Latinamerika var klart svagare än de 41,4 MSEK vi väntade oss och uppgick till cirka 32 MSEK (~39). Vid sidan av negativa valutaeffekter, vilka givet en förmodad förhållandevis liten försäljning inom UK i Q4 torde ha en begränsad påverkan, var försäljningen i Mellanöstern och Afrika svag."

Vi har också passat på att intervjua VD Joel Bollö som bland annat får kommentera det fjärde kvartalet och förklara vad som drev den starka försäljningen i Asien och CIS. Klicka här för att läsa intervjun.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter förra veckans bokslutskommuniké för 2016 har vår analytiker under denna vecka givit ut en ny analys av TagMaster. Nedan följer ett kort utklipp från analysen medan hela finns att läsa här.

Stark organisk och förvärvad tillväxt
"TagMaster avslutade 2016 starkt och uppnådde under det sista kvartalet en tillväxt om 76% y/y. Intäkterna uppgick till 40,1 MSEK (22,8). Under året ökade försäljningen med 44% till totalt 114 MSEK (79). En stor del av kvartalets intäktsökning var organisk och förklaras av serieleveranser inom Rail. Detta samtidigt som förvärvet av franska Balogh ingick hela kvartalet. Vi hade räknat med betydligt lägre intäkter, med differensen till stor del förklarad av Rail-leveranserna. Produktmixen bidrog till att bruttomarginalen steg till 64,1% (63,1). I kvartalet uppnådde både CitySync och Balogh lönsamhet (om än på låga nivåer, bedömer vi) och koncernen presterade ett EBIT-resultat om 3,9 MSEK (0,6). Detta motsvarade en marginal om 9,8% (2,5)."

Vi har även intervjuat bolagets VD Jonas Svensson som svarar på frågor om vad som drev tillväxten i Q4, hur integrationsarbetet fortskrider med Balogh samt vad bolagets fokus är under 2017.

 


Vi har gjort en nyckeltalsscreening bland bolagen på Introduce där vi screenat fram IT-bolag med hög omsättningstillväxt och positivt EBIT-marginal, baserat på Remiums prognoser för helåret 2017.


Rapportkalender v.6

 


 

Analys - Intervjuer - Teknsik analys

Efter tisdagens bokslutskommuniké har vår analytiker lämnat en kommentar på rapporten. Hela kommentaren finns att läsa här, nedan följer ett kortare utklipp.

Omsättning strax under förväntan justerat för sale and leaseback reavinst
Omsättningen kom in på 278,5 MSEK (274,2) (och) justerat för försäljningen av Stena Image samt Stena Supreme blev omsättningen 224 MSEK vilket var 3,8% under vår prognos om 233 MSEK. Timecharterintäkterna blev 48 MSEK, vilket vi räknade med, medan den stora differensen var spotbefraktningsintäkterna som blev 174,6 MSEK mot vårt estimerade 184,6 MSEK. 

Vi har även passat på att intervjua VD Kim Ullman som inleder med att sammanfatta 2016 innan han berättar om sale lease back affärerna av Stena Supreme och Stena Image. Han berättar vad som ligger bakom att Concordias intjäning på produkttankflottan slår marknaden och vad man skall vänta sig där framöver. Avslutningsvis kommenterar han den förväntade tuffare marknaden under 2017 och hur detta påverkar fartygens värdering.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Uniflex släppte sin bokslutskommuniké i torsdags och vår analytiker har skrivit en kort kommentar av rapporten, läs den här. Nedan följer ett utklipp från kommentaren.

Uniflex redovisade en justerad EBIT om 9,5 (9,5) vilket var bättre än de 7,9 MSEK vi hade väntat oss. Det var framförallt den omsättningsmässigt dominerande svenska verksamheten som överraskade positivt avseende rörelsemarginalen. Den justerade EBIT-marginalen i Sverige uppgick till 3,9% (3,9). Vår prognos var 2,5%, där vi bedömde att negativ tillväxt och ökade kostnader för marknadsföring skulle pressa marginalen relativt ifjol.

Vidare har vi även intervjuat bolagets VD  Jan Bengtsson som först kommenterar det fjärde kvartalet och därefter svarar på frågor om orsaken till att verksamheten i Sverige går åt rätt håll, varför bolaget tog engångskostnader i kvartalet samt berättar avslutningsvis hur han ser på konjunkturläget i Sverige och hur det påverkar Uniflex.

 


 

Kommande investerarpresentationer

Lammhults, 8/2 14.30
Nuevolution 9/2 12.00 FULLT
Pricer, 10/2 12.00 FULLT
Wifog, 13/2 12.00
Seamless, 14/2 12.00
Tethys Oil, 15/2 08.00
Opus Group, 15/2 14.30
Amasten, 16/2 08.00


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys om värderingen på stockholmsbörsen, samt en om trenden i pågående rapportperiod i sin artikelserie Peter kommenterar: Bekymmersam trend, och Fortsatt positiv rapporttrend.


Avslutningsvis har vi även kollat på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.4.


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com