UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CellaVision & ITAB Shop Concept

16:31 / 6 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 66,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:20.


ITAB: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 1551 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 14,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 40,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%. Notera att vi räknar med extraordinära kostnader om 95 MSEK hänförligt förvärv, integration och omstrukturering. Justerat rörelseresultat väntas således uppgå till 135,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 14:00.