UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Addnode & Bredband2

16:09 / 6 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 608 MSEK vilket motsvarar en minskning med -1,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 48,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.


Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 120,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 25,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.