UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 2016 - Seamless och Vitrolife

11:19 / 8 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 75,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med -4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -19,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på -26,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:50


Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 234 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 71,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 30,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30