UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 2016 - Electra Gruppen, Fortnox & Proact

15:25 / 8 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 570 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 11:00


Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 53,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 37,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 30,2%.


Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 774,5 MSEK vilket motsvarar en ökning med 1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 40,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00