UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Swedencare, Swedol och Vitec

16:43 / 15 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

 

Swedencare: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 17,8 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 30,3%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.


 

Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 864,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 87,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 70,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.


 

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 184,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,8%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.