UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - SinterCast, SJR och Sportamore

15:29 / 21 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 18 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,9%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 3,50 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


 

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 90,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,3%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 2,60 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 09:00


 

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 208,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00