UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Nordic Leisure, Orasolv och Railcare

17:34 / 22 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 38,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%


 

Orasolv: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 32 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%


Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 95,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13, MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,4%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till kr per aktie.