UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Moberg Pharma, MSC Group, Opus Group och Tethys Oil

15:45 / 13 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 95 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 77% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


 

MSC Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 30,9 MSEK vilket motsvarar en minskning med -23,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30


Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 444,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30


 

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 26 MUSD vilket motsvarar en tillväxt på 8,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,5 MUSD, motsvarande en rörelsemarginal om 24%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:30