UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - JLT Mobile Computers och Pricer

14:42 / 9 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

 


 

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 27,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 29,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.


Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 171,4 MSEK vilket motsvarar en minskning med -4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30