UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - FastPartner, G5 Entertainment och Hifab

17:33 / 22 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q4 2016 uppgår till 316,8 MSEK. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 139,5 MSEK samt ett driftnetto om 203,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 64,4%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 4 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid


 

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 184,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 82% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%

Rapporten beräknas publiceras före börsöppning.


 

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 126,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%