UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - eWork, Generic och NFO Drives

17:29 / 16 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 2074,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%.  Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 3,50 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


 

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 27,4 MSEK vilket motsvarar en minskning med -5,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.  Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 0,35 kr per aktie.


 

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 6,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust på -0,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -1,1%.  Ingen utdelning förväntas för 2016e.