UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Eurocon och Vigmed

16:19 / 24 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 63 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 0,30 kr per aktie.


 

 

 

Vigmed: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 1,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 37jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust på -8,8 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras före börsöppning