UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Enzymatica, HMS Networks, Malmbergs Elektriska och Motion Display

16:40 / 15 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 15,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 43% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på -57,1%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.


 

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 246,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 40,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,8%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


 

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 209,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 37,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,6%. 

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.


 

Motion Display: Bolaget rapporterade preliminärt resultat den 7/2 2017 där omsättningen beräknas ha uppgått till 15,6 MSEK (2,0) och EBT 3,6 MSEK (-2,9). Remiums analytiker hade under Q4 2016 tidigare förväntat sig en nettoomsättning om 10,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 432% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntades uppgå till 0,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%