UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DistIT, Elos Medtech och INVISIO

16:09 / 23 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 496,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 1,60 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


 

Elos Medtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 139,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 1,00 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


 

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 86,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 80% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,6%

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30