UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Cavotec, Christian Berner Tech Trade, GARO och GHP Specialty Care

15:27 / 21 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 58,5 MEUR vilket motsvarar en minskning med -26,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.


Christian Berner Tech Trade: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 115,5 MSEK vilket motsvarar en minskning med -2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6%. Justerat rörelseresultat förväntas uppgå till 9,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 0,55 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 11:00.


 

GARO: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 186,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,5%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 2,80 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:30


 

GHP Specialty Health Care: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 257,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 0,20 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.