UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Catella, Briox och Cherry

17:13 / 20 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Briox:  Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 0,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 50% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3 MSEK.


Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 596,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 103,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,4%.  Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 1,00 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:00


 

Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 520,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 204,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 111 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,3%.