UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - BioGaia, CTT Systems och Formpipe

16:00 / 9 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 142 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 36% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 51,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 36,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 63 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30


Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 104 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:45