UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Atrium Ljungberg, Capacent, Caperio och Consilium

17:32 / 22 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q4 2016 uppgår till 554,7 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 0,6% jämfört med samma period föregående år.. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 224,7 MSEK samt ett driftnetto om 366,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 66,1%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 3,75 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30


 

Capacent: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 39,5 MSEK vilket motsvarar en minskning med -15% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%. 
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 2,50 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:35


 

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 227,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om %.

Rapporten beräknas publiceras kl. 09:00


 


Consilium:
Bolagets nettoomsättning för Q4 2016 är kommunicerad av bolaget sedan tidigare (se pressmeddelanden för okt, nov & dec)  och förväntas uppgå totalt till om 471,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1% jämfört med samma period föregående år. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet uppgåR till 39,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 2,25 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 15:00