UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Arise, Avensia, Catena och Doro

17:24 / 16 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 306,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 103,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.  Ingen uttdelning förväntas för 2016e.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.


Avensia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 36,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 27% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.  Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 0,15 kr per aktie.


 

Catena: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q4 2016 uppgår till 213 MSEKFörvaltningsresultatet förväntas uppgå till 88,1 MSEK samt ett driftnetto om 151,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 71,2%. Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 3,25 kr per aktie.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30 (prel).


 

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 605,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med -3,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,3%.  Vi förväntar oss ingen utdelning för 2016e.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00.