UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Amasten, Boule Diagnostics, Diös och Elverket Vallentuna

16:40 / 15 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 hyresintäkter om 64,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,8%Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK samt ett driftnetto om 29,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 46,2%.


 

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 95,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,7%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.


 

Diös:  Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 hyresintäkter om 331,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 1,3%Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 134 MSEK samt ett driftnetto om 202,3 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 61%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 07:00.


 

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 78,2 MSEK vilket motsvarar en minskning med -6,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,3%.